Ukidaju se Gradske opštine Petrovaradin i Novi Sad


Novi Statut grada koji se nalazi na javnom uvidu
do 22. decembra predviđa da se posle 16 godina postojanja samo na papiru, ukinu Gradske opštine Petrovaradin i Novi Sad, saznaje 021.rs.

Druga velika novina u Statutu je uvođenje veće transparetnosti u donošenju odluka i učešća građana u odlučivanju.

Statut se menja posle deset godina jer je u međuvremenu izmenjen niz zakona.

Opštine Novi Sad i Petrovaradin su ustanovljene polovinom 2002. godine kako bi Novi Sad dobio status Grada po tadašnjim zakonskim propisima, međutim one nikada nisu počele da fukcionišu. Nikada nije objašnjeno zbog čega je izbegavano njihovo uspostavljanje i to je pitanje na koje su lokalne vlasti sve vreme izbegavale da odgovore. Godinama je vladalo mišljenje da lokalni političari, nezavisno od toga kojoj stranci pripadaju, zapravo nisu spremni da decentralizuju upravljanje Novim Sadom.

Predloženim izmenama Statuta obrisaće se opštine koje su postojale na papiru, a uvešće se novine koje bi trebalo da omoguće veće učešće građana u donošenju odluka. Novina je što se uvodi detaljnija primena javne rasprave i javnih saslušanja u postupku donošenja odluka. Kako je navedeno, postupak javnog saslušanja će biti dodatno uređen posebnim propisima, ali bi u osnovi trebalo da omogući da građani uzmu aktivno učešće u raspravi prilikom donošenja odluka i predloga.

izvor: 021.rs, foto: NSinfo

POPULARNO