Park prirode Begečka jama proširen na 490 hektara


Na sednici Pokrajinske vlade je utvrđen Predlog pokrajinske
skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode "Begečka jama".

Begečka jama je kao značajno prirodno dobro zaštićena kao park prirode i, zbog svojih prirodnih i ambijentalnih vrednosti, prostor koji zahteva posebne režime zaštite, uređenja i korišćenja.

Predloženim prostornim planom Park prirode "Begečka jama" je proširen na 489,5 hektara, i obuhvata i peščane sprudove u blizini levog priobalja Begečke jame, kao i priobalni pojas Dunava u širini od 50 metara.

Proširenje u pravcu severozapada predloženo je do granice sa KO Gložan (teritorija opštine Bački Petrovac) u cilju uspostavljanja zaštite na staništima starih stabala crnih i belih topola. Proširenjem je obuhvaćen i nasip, radi obezbeđivanja funkcionisanja međunarodnog ekološkog koridora Dunava.

izvor: 021.rs, agencije, foto: TONS

POPULARNO