Narednih dana naglo toplјenje - Postaviti upozorenja na ledenice i sneg


S obzirom na to da će narednih dana uslediti povećanje
temperature i naglo toplјenje snega i leda, Gradska uprava za inspekcijske poslove poziva građane Novog Sada da blagovremeno postave odgovarajuće zapreke i znakove radi upozorenja od mogućeg obrušavanja snega i leda sa krovova zgrada.

Na osnovu odredaba Odluke o uređenju Grada ("Sl. list Grada Novog Sada" br. 67/17) preduzeća, ustanove i druga pravna lica i preduzetnici dužni su da uklanjaju sneg i led sa trotoara, priliznih puteva i staza ispred objekata u kojima se obavlјa delatnost i da ih, u slučaju poledice, posipaju odgovarajućim materijalom, od kolovoza do objekta u kojem se poslovni prostor nalazi, kao i da uklanjaju sneg i led sa krova objekta, ako predstavlјa opasnost za prolaznike i sam objekat, dok se ista obaveza odnosi i na stambenu zajednicu, odnosno vlasnike ili zakupce stanova i porodičnih zgrada ili kuća.

Kada nije moguće uklanjanje snega i leda sa krovova zgrada, pravna lica, preduzetnici i fizička lica, dužni su da blagovremeno postave odgovarajuće zapreke radi obilaženja ugroženih delova na trotoaru.

POPULARNO