Kreću radovi - Ulica Bate Brkića postaje bulevar, uskoro 800 novih stanova


Gradska uprava za građevinsko zemlјište i investicije u
ponedelјak, 26. novembra, počinje radove na izgradnji dogoočekivane saobraćajnice u produžetku Ulice Bate Brkića.

Ova investicija vredna je 370 miliona dinara (sa PDV-om), a ugovoreni rok za završetak svih predviđenih radova je 240 dana.

Ulica Bate Brkića, koja spada u primarnu mrežu saobraćajnica, nalazi se u stambenoj zoni Novo naselјe, u severozapadnom delu Novog Sada. Izgrađena je u kompletnom profilu na deonici od Bulevara vojvode Stepe do Bulevara Jovana Dučića, kao i u manjem delu od Bulevara Jovana Dučića ka Futoškom putu.

Sada će biti izgrađena moderna saobraćajnica bulevarskog tipa, u planiranoj regulaciji širine 40m i dužine 550m (od Bulevara Jovana Dučića do Futoškog puta) koja će na još jednom mestu da poveže Novo naselјe sa Futoškim putem. Ovo je jedan od značajnijih projekata jer će se rasteretiti glavne saobraćajnice na Novom naselјu, a pogotovo vrlo frekventna raskrsnica Bulevara Jovana Dučića i Bulevara Slobodana Jovanovića (kod crkve).

Pored neospornog saobraćajnog značaja, izgradnja produžetka Ulice Bate Brkića predstavlјa i neophodan uslov za privođenje predmetnog zemlјišta urbanističkoj nameni. Realizacijom ove značajne investicije, ne samo da će se u znatnoj meri doprineti urbanizaciji i menjanju celokupnog izgleda ovog dela grada, već je očekivano da će ova lokacija postati atraktivna za potencijalne investitore koji će biti zainteresovani za gradnju višeporodičnih stambenih objekata uz buduću saobraćajnicu. Izgradnjom produžetka Ulice Bate Brkića i planiranih objekata doći će do kompletne rekonstrukcije ovog lokaliteta za oko 800 novih stanova i preko 2000 stanovnika.

Novoizgrađena saobraćajnica će, prema projektu, imati dve kolovozne, sa po dve saobraćajne trake po smeru, širine 3m i  razdelno ostrvo sa oivičenjima, širine 2m. Duž ulice, sa obe strane, predviđeni su parkinzi za koso parkiranje, a obezbeđen je i dovolјan broj parking mesta za osobe sa posebnim potrebama. Takođe sa obe strane ulice prostiraće se zeleni pojas (širine od 2 do 5m), pešačke staze (širine 3m), biciklističke staze (širine 2m) i po dva autobuska stajališta za svaki smer kretanja vozila.

Ovaj projekat obuhvata i izgradnju kolovoza, parkinga i obostranih pešačkih staza u ulicama Anđe Ranković i Antuna Urbana. Na ukrštanju ulica Anđe Ranković i Braće Dronjak formiraće se kružna raskrsnica. Raskrsnica ulica Anđe Ranković i Bate Brkića će biti trokraka, sa obeleženim pešačkim prelazima. Za sada ovde nije predviđeno postavlјanje svetlosne signalizacije, ali uradiće se podzemna infrastruktura kao mogućnost za kasniju semaforizaciju raskrsnice na kojoj se očekuje povećan protok vozila u budućem periodu, odnosno nakon izgradnje novoplanirane ulice u produžetku Anđe Ranković.

Postojeći semafor na četvorokrakoj raskrsnici Futoški put, Ilariona Ruvarca i Bate Brkića  biće prilagođen rekonstruisanom stanju na raskrsnici i biće dodatno opremlјen vremenskim displejima, kao i zvučnim uređajem za slepe i slabovide osobe.

Osim radova na putnoj infrastrukturi, predviđena je i izgradnja vodovodne mreže i kanalizacionog kolektora, kao i postavlјanje novog javnog osvetlјenja na ovom lokalitetu, gde se ukida postojeća nadzemna mreža i uvodi se podzemni kablovski sistem. Takođe, planirano je i hortikulturno uređenje, odnosno ozelenjavanje, koje će biti izvršeno prema projektu koji je trenutno u izradi.

U početnoj fazi radova na izgradnji produžetka Ulice Bate Brkića izvršiće se raščišćavanje terena sa rušenjem i uklanjanjem postojećih građevinskih objekata. Takođe će se obavlјati radovi na hidro instalacijama, koji će započeti od Bulevara Jovana Dučića. Svi planirani radovi na podzemnoj infrastrukturi realizovaće se u saradnji i sinhronizaciji sa nadležnim javnim preduzećima.

Kada ovaj prostor bude priveden planiranoj urbanističkoj nameni, pristupiće se i uređenju unutarblokovskih površina, što će predstavlјati kompletnu urbanizaciju i naselјa Satelit, ne samo da će biti komunalno funkcionalnije, već će dobiti i vidno pobolјšan estetski izgled. 

POPULARNO