"Iako NS nije u EU, mora se priznati da ima veoma inovativne pristupe i politike kad je reč o mladima"


Kao buduća Omladinska prestonica Evrope 2019. godine, naš
grad je tokom ove sedmice domaćin brojnim učesnicima i gostima u okviru ceremonije proglašenja Evropske omladinske prestonice za 2021. godinu.

Tokom skupštine Omladinskog foruma, u Novom Sadu boravi više od 300 delagata Evropskog omladinskog foruma, što je do sada nezapamćeno interesovanje za bilo koji grad. Povodom ceremonije, predstavnici gradova-kandidata i organizacija, kao i gradonačelnici biće predstavljani na posebnim događajima u Gradskoj kući i kancelarijama OPENS-a tokom narednih dana.

– Naša ideja je da proglašenje svečano obeležimo, ali i da evropski nivo prikažemo lokalnom nivou, da mlade iz Evrope povežemo s mladima u Novom Sadu, proslavimo sve što je vaš grad do sada uradio, a učinio je mnogo i zaista je na dobrom putu ka Omladinskoj prestonici Evrope 2019. godine – istakao je predsednik Evropskog omladinskog foruma Luis Alvarado Martinez. – Od svega što je Novi Sad postigao, smatram da je najznačajnije to što je u centar svega stavio mlade ljude, pronalazi nove kreativne načine da se mladi stave u fokus, da se pronađe neki novi put i novi položaj za mlade, te što ceo proces ovde vode upravo mladi.

Evropski omladinski forum je platforma koja okuplja omladinske organizacije za mlade kao krovna evropska omladinska organizacija. Forum obuhvata 104 omladinske organizacija, koje okupljaju desetine miliona mladih ljudi iz cele Evrope. U želji da se prevaziđu izazovi s kojima se mladi suočavaju, tri glavna cilja foruma su veće učešće mladih, jače omladinske organizacije i osnaživanje i inkluzija mladih. To su razlozi zbog kojih je Omladinski forum pre punih deset godina pokrenuo titulu Omladinske prestonice Evrope, kao način da se lakše zagovaraju pitanja mladih, osnažuju organizacije-članice, pojača uticaj njihove stručnosti i sprovede pristup zasnovan na pravima mladih.

– Iako Novi Sad nije u Evropskoj uniji, mora se priznati da ima veoma inovativne pristupe i politike kad je reč o mladima – potvrdila je generalna sekretarka Evropskog omladinskog foruma Ana Vajdgren. – To što je OPENS osnovao Gradonačelnikov savet za mlade, Omladinski novosadski forum, radi na novim smernicama za Lokalni akcioni plan 2019–2023. (LAP) time što uključuje mlade u sve procese i što mladi sede u komisijama za LAP, Novi Sad daje primer koliko je zapravo važno što ranije uključivati mlade u procese donošenja odluka, zajedno sa starijima koji odlučuju jer potrebe su zajedničke.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: NSinfo

POPULARNO