EU testira detektor laži na granicama


Više od 700 miliona ljudi svake godine uđe u Evropsku uniju
i njihov će broj samo još rasti. Ali, pre nego što zaista i stupe na evropsko tlo, moraće da prođu detektor laži.

Od biometrijskih podataka koji se koriste, sada se pri čuvanju granica prelazi na biomarkere koji odaju govori li osoba istinu ili ne.

Na nekoliko aerodroma u Mađarskoj, Grčkoj i Letoniji počinje testiranje sistema iBorderCtrl, razvijenog pod patronatom EU.

Postupak provere odvija se u nekoliko etapa. Prva se odvija pre putovanja. Putnici će putem onlajn aplikacije uneti fotografije pasoša, vize i potvrde da imaju dovoljno novca za boravak u EU. Potom će preko web-kamere odgovarati na pitanja "avatara", kompjuterski generisanog graničnog policajca.

"Avatar" će biti personalizovan za svakog putnika – kompjuterski granični policajac biće istog pola kao i putnik, govoriće njegovim jezikom, a takođe će i vizuelno odražavati putnikovo etničko poreklo. Primer pitanja je sledeći: "Šta imate u koferu?" i potom "Ako sada otvorite kofer, da li će sadržaj potvrditi ono što ste mi upravo rekli?"

U fokusu će biti facijalne ekspresije putnika – male promene na licu znane kao mikropokreti. Analiza pokreta lica, koji su često neuvežbanom oku nevidljivi, područje je kojim se decenijama bave naučnici, tvrdeći da – pojednostavljeno – mali pokreti lica odaju govori li ispitanik istinu ili laže.

Nakon poređenja pokreta lica i odgovora i analize dobijenih rezultata, putnik se smešta u jednu od dve kategorije – niskorizičnu ili visokorizičnu. U toj fazi putnici dobijaju i informacije o svojim pravima i procedurama, kao i upozorenje o ilegalnim aktivnostima.

izvor: agencije, foto: ilustracija

POPULARNO