Sekretarijat Univerziteta u Novom Sadu dobitnik nagrade Kineske asocijacije


Sekretarijat Konzorcijuma institucija visokog obrazovanja
Kina - Centralna i Istočna Evropa, formiran u okviru Univerziteta u Novom Sadu, uz podršku Vlade Republike Srbije i Pokrajinske vlade, dobitnik je nagrade Kineske asocijacije za međunarodnu akademsku razmenu „2018 Best Partner of CEAIE“.

Ovo prestižno priznanje pripalo je Sekretarijatu, koji je deo Univerziteta u Novom Sadu, jer je u proteklih godinu dana, od osnivanja, postigao značajne rezulatate uspostavljanjem akademskih veza između univerziteta Centralne i Istočne Evrope i NR Kine.

Kineska asocijacija za međunarodnu akademsku razmenu osnovana je sa ciljem povezivanja univerziteta iz Kine i sveta, a trenutno direktno koordinira razmenu na preko 1300 kineskih najboljih univerziteta (od ukupno 2500 univerziteta koji postoje u NR Kini).

Sekretarijat čini više od 150 univerziteta iz Kine i oko 50 iz Centralne i Istočne Evrope.

POPULARNO