Radovi i izmena linija gradskog prevoza na Bulevaru Mihajla Pupina do 11. oktobra


U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, zbog
radova na rekonstrukciji vrelovoda na Bulevaru Mihajla Pupina privremeno se promenjene trase autobuskih linija broj 3, 3a, 6, 9, 9a, 60, 61, 62, 64 i 69.

Izmenjen režim saobraćajnih linija važi do 11. oktobra:


LINIJA BROJ 3
Smer ka Petrovaradinu: Iz Šafarikove ulice autobusi skreću desno Jevrejskom ulicom, zatim levo Bulevarom oslobođenja do Ulice Maksima Gorkog levo, zatim levo Kejom žrtava racija, Varadinskim mostom i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja Petrovaradinom.
Koristi se privremeno stajalište na Bulevaru oslobođenja ispred kućnog br.76, dijagonalno od Futoške pijace, pri levom skretanju iz Jevrejske ulice.
Smer iz Petrovaradina: Autobusi sa Varadinskog mosta skreću desno na Trg neznanog junaka, desno na Beogradski kej, saobraćaju pravo Kejom žrtava racije, skreću desno u Ulicu Maksima Gorkog, zatim desno Bulevarom oslobođenja i desno Jevrejskom ulicom dolaze na redovnu trasu u Šafarikovu ulicu.


LINIJA BROJ 3a
Smer ka Petrovaradinu: Autobusi saobraćaju Bulevarom oslobođenja do Ulice Maksima Gorkog levo, zatim levo Kejom žrtava racija, Varadinskim mostom i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja Petrovaradinom.
Koristi se privremeno stajalište na Bulevaru oslobođenja ispred kućnog br.76, dijagonalno od Futoške pijace, pri levom skretanju iz Jevrejske ulice.
Smer od Petrovaradina: Autobusi sa Varadinskog mosta skreću desno na Trg neznanog junaka, desno na Beogradski kej, nastavljaju pravo Kejom žrtava racije, skreću desno u Ulicu Maksima Gorkog, zatim desno Bulevarom oslobođenja do Jevrejske ulice gde se vraćaju na redovnu trasu.

LINIJA BROJ 6
Smer sa Adica: Autobusi iz Futoške ulice skreću desno na Bulevar oslobođenja do Ulice Maksima Gorkog levo, zatim levo na Kej žrtava racija do Podbare i nastavljaju redovnom trasom.
Koristi se privremeno stajalište na Bulevaru oslobođenja ispred kućnog br.76, dijagonalno od Futoške pijace, pri levom skretanju iz Jevrejske ulice.
Smer ka Adicama: Sa Keja žrtava racije autobusi skreću desno u Ulicu Maksima Gorkog, desno na Bulevar oslobođenja do Futoške ulice i skretanjem levo se vraćaju na redovnu trasu.

LINIJE BROJ 9 i 9A
Smer sa Novog naselja: Od raskrsnice Bulevara cara Lazara i Stražilovske ulice autobusi nastavljaju pravo Bulevarom cara Lazara, zatim levo skreću na Kej žrtava racije, nastavljaju pravo Beogradskim kejom, ulaze levo na Trg neznanog junaka i Varadinskim mostom dolaze do redovne trase kretanja.
Smer iz Petrovaradina: Autobusi sa Varadinskog mosta skreću desno na Trg neznanog junaka, desno na Beogradski kej, pravo Kejom žrtava racije i desno Bulevarom cara Lazara dolaze do raskrsnice sa Stražilovskom ulicom i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


LINIJE BROJ 60, 61, 62, 64 i 69
Smer iz Novog Sada: Sa Bulevara oslobođenja autobusi skreću levo u Ulicu Maksima Gorkog, zatim levo na Kej žrtava racije, nastavljaju pravo Beogradskim kejom, skreću levo na Trg neznanog junaka i Varadinskim mostom nastavljaju redovnom trasom kretanja.
Smer iz mesta: Autobusi sa Varadinskog mosta skreću desno na Trg neznanog junaka, zatim desno na Beogradski kej, saobraćaju pravo Kejom žrtava racije, skreću desno u Ulicu Maksima Gorkog do Bulevara oslobođenja odakle nastavljaju redovnom trasom kretanja.


AUTOBUSI NA IZMENJENOM DELU TRASA NAVEDENIH AUTOBUSKIH LINIJA KORISTE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA OSIM:
AUTOBUSI NA LINIJI BROJ 9 PORED POSTOJEĆIH STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA KORISTE PRIVREMENA STAJALIŠTA NA BULEVARU CARA LAZARA -ISPRED TEHNOLOŠKOG FAKULTETA I NA KEJU ŽRTAVA RACIJA.
AUTOBUSI NA LINIJAMA BROJ 6,3,3a, PORED POSTOJEĆIH STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA KORISTE PRIVREMENO STAJALIŠTE NA BULEVARU OSLOBOĐENJA ISPRED KUĆNOG BR.76, DIJAGONALNO OD FUTOŠKE PIJACE, PRI LEVOM SKRETANJU IZ JEVREJSKE ULICE.