Povratak na redovnu trasu kroz Stražilovsku - četvorka ponovo saobraća


JGSP "Novi Sad" obaveštava putnike da autobusi na linijama
1, 8, 11A/B, 12 i 18A/B ponovo saobraćaju redovnim trasama.

Privremena izmena na linijama bila je na snazi zbog radova u Stražilovskoj ulici.

Autobusi na liniji 4 ponovo saobraćaju od 5. oktobra. 

POPULARNO