Novi bulevar za novi Novi Sad: "Biće to nova saobraćajna žila kucavica našeg grada"


Rekonstrukcija Sentandrejskog mosta, proširenje
Sentandrejskog puta, odnosno izgradnja novog bulevara, uveliko su u toku, a te radove zajednički finansiraju Grad, AP Vojvodina i JP „Putevi Srbije”.

Osim toga, u toku je i projektovanje mostablizanca na Sentandrejskom putu, a kako je za Dnevnik objasnio načelnik Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije Dejan Mandić, ure­đenje glavnih saobra­ća­j­nica u gradu jedan je od prioriteta.

Kako napreduje obnova Sentandrejskog mosta i kad je planiran završetak?

– Rekonstrukcija Sentandrejskog mosta jedan je od kapitalnih projekata koji se trenutno realizuju. Što se konkretno samih radova tiče, u toku je ojačanje konstrukcije mosta, a istovremeno se radovi izvode i na gornjem stroju mosta. Skinut je asfalt s kolovoza i uklonjen devastirani sloj betona. U toku je i izgradnja pešačkih staza, kao i radovi na prilaznim kolo­voznim konstrukcijama, po 50 metara s obe strane mosta. Sledi izrada novog sloja betona i asfalta na kolovozu, postavljanje ivič­njaka, izrada nove hidroizolacije, pos­tavljanje pešačke i zaštitne ograde i izgradnja novog javnog osvetljenja.

Po prvobitnom planu, radovi koji su počeli u martu, trebalo je da budu završeni do polovine septembra. Međutim, nepredviđeni radovi i složenost posla, ali delimično i neodgovarajuća unutrašnja organizacija samog izvođača, doveli su do kaš­njenja pa je rok pomeren i završetak svih predviđenih radova očekuje se do kraja godine. U više navrata Uprava se pisanim putem obraćala izvođaču sa zahtevom da se radovi intenziviraju. Takođe, izašli smo u susret zahtevima izvođača za promenom tehnologije izvođenja radova i izmene režima saobraćaja za vreme radova, a sve u cilju lakšeg, bržeg i kvalitetnijeg završetka posla. Rekonstrukcija Sentandrejskog mosta vredna je nepunih 70 miliona dinara, a novac su zajedno obezbedili Grad Novi Sad i Javno preduzeće „Putevi Srbije“.

Koji su rokovi za zavr­šetak Sentandrejskog bulevara i šta je tamo planirano?

– Uređenje glavnih saobra­ćajnica u gradu jedan je od prioriteta u koje treba ulagati. Cilj je da se saobraćajne gužve regulišu još na ulaznim pravcima u grad, a u tom smislu najugroženiji tranzitni pravac je na Sentandrejskom putu. Izgradnja Sentandrejskog bulevara, od Primorske do Velebitske ulice, počela je u avgustu, s rokom završetka 210 kalendarskih dana. Radovi teku planiranom dinamikom, što znači da bi do kraja marta iduće godine ta značajna investicija trebalo da bude završena.

Osim izgradnje samog Sentandrejskog bulevara, dugog 1,3 kilometar, stanovnici tog dela grada dobiće i servisne saobraćajnice, ali i prateću infrastrukturu, a tu mislim na parking-mesta, biciklističku i pešačku stazu, atmosfersku kanalizaciju i potpuno rekonstruisanu vodovodnu mrežu.

Na samom Bulevaru postaviće se nova saobraćajna signalizacija i ulična rasveta. Biće to nova saobraćajna žila kucavica našeg grada, što će svakako doprineti kompletnom komunalnom uređenju i većem urbanom razvoju mesnih zajednica Klisa, Slana bara i Vidovdansko naselje. Svotu od oko 700 miliona dinara, gotovo u tri jednaka dela, zajedno su obezbedili Grad Novi Sad, AP Vojvodina i Javno preduzeće „Putevi Srbije”, prenosi Dnevnik.

izvor: dnevnik.rs, foto: ilustracija

Nova privremena trasa linija 1, 15 i 35 - zbog radova na rehabilitaciji mosta preko kanala DTD

POPULARNO