U planu novo spajanje Veternika i Sajlova - novi bulevar dobija ime po Milunki Savić?


Predstavnici Udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše
Jugoslavije obratili su se sa zahtevom da jedna ulica u Novom Sadu dobije naziv Milunke Savić, najodlikovanije žene borca Velikog rata.

Prema njihovom predlogu, s obzirom da se ove godine obeležava 100 godina od završetka Velikog rata, a da je u planu spajanje naselja Veternik i Sajlovo, novi bulevar na tom mestu bi trebao da se nazove po Milunki Savić.

Komisija je donela zaključak da se njihov predlog uputi Komisiji za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi na razmatranje.

Na sednici su razmatrani i odgovori na ranije podnete predstavke koji će biti upućeni na adrese podnosilaca predstavki.