Novi Sad beleži stalan rast broja turista


Novi Sad beleži stalan rast broja turista, a sve je više turista i iz
dalekih zemalja.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Grada Novog Sada od početka ove godine do jula boravilo je ukupno 118.377 domaćih i stranih turista.

Što predstavlja porast u odnosu na isti period prethodne godine za 10,2%.