Nova školska godina, brojne novine: Digitalni udžbenici, na ekskurzije samo po Srbiji...


Sa prvim školskim zvonom koje će danas, 3. septembra septembra
označiti početak školske godine, đaci i njihovi roditelji treba da se pripreme na niz noviteta, piše Blic. Novi izborni predmeti, digitalni udžbenici, više časova ali i rasterećeno gradivo za "petake" samo su neki od njih.

Nešto manje od 900.000 učenika danas će ponovo sesti u školske klupe, a za njih 67.000 to će biti prvi susret sa školom i obavezama koje ona donosi.


Rasterećeno gradivo i promenjene lektire

Najviše razloga za radost imaju đaci koji pohađaju peti razred, jer je program namenjen njima rasterećeniji nego prethodnih godina.

Naime, gradivo koje se ranije predavalo "petacima" je ove godine ili pomereno u više razrede, ili potpuno izbačeno iz nastavnog programa. Iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja navode primer biologije, gde će gradivo biti raspoređeno u pet oblasti: poreklo i raznovrsnost života, jedinstvo građe i funkcije kao osnova života, nasleđivanje i evolucija, život u ekosistemu i čovek i zdravlje.

U okviru srpskog jezika učenici petog razreda više neće morati da se "muče" sa glasovnim promenama, već će ih ta lekcija sačekati u šestom, a smanjen je i broj književnih dela koja se analiziraju na času. Sa druge strane, vraćene su obavezne lektire domaćih autora.

Pored toga, lektire će u svim razredima biti znatno redukovane.

U petom razredu neće biti obavezna dela Žila Verna i Milovana Vitezovića, pesme Branka V. Radičevića ("Kad mati mesi medenjake" i "Kad otac bije"), dok se u gimnaziji više neće izučavati barok kao književni pravac. Biće izostavljeno i delo Danila Kiša "Rani jadi", kao i dela autora Šiška Menčetića i Džore Držića.

Iz narodne književnosti biće izostavljene pesme "Boj na Mišaru", "Sunce se devojkom ženi", kao i pripovetke "Zlatna jabuka i devet paunica" i "Djevojka brža od konja".

Od ove godine više časova za školarce

Iako zvučio kao loša vest, ne treba da uplaši to što se od ove godine očekuje veći broj časova u gimnazijama. On će sa 31 biti povećan na 33 nedeljno, a sve zbog novih izbornih predmeta koje će imati i osnovci i srednjoškolci.

Pored građanskog vaspitanja i veronauke, prvaci će od ove godine birati još dva od šest ponuđenih predmeta. To su "jezik, mediji i kultura" koji će decu učiti kako da kreiraju informaciju ili razumeju medije, "pojedinac, grupa i društvo" gde će se đaci upoznavati sa radom institucija i svojim pravima, "zdravlje i sport" u okviru kog je cilj prepoznavanje i značaj telesnog vežbanja, "primenjene nauke" predmet koji bi decu trebalo da ospodobi da primenjuju znanje iz fizije, hemije i biologije. Za one koji su naklonjeni muzičkom i likovnom tu je predmet "umetnost i dizajn".

U drugom razredu đaci će moći da nastave iste predmete ili izaberu nova dva. Kada navrše drugi, u trećem i četvrtom razredu učenici će moći da biraju nova nova dva od ukupno devet programa.

Ministarstvo prosvete je u okviru Plana i programa nastave i učenja osmislilo da ovi predmeti treba da budu multidisciplinarni i učiće se kroz istraživačku i projektnu nastavu. Ipak, glavna novina je da će biti ostavljeno više prostora za vežbe, kroz koje će se izučavati prirodni predmeti.


Na ekskurzije samo po Srbiji

Od ove godine više neće biti ekskurzija van Srbije, što će znatno uticati na njihovu cenu. Naime, na ekskurziju u inostranstvo ići će samo učenici četvrtog razreda srednje škole, dok će prve tri godine srednje one biti organizovane samo u Srbiji i Republici Srpskoj.

U Srpsku će moći da idu i učenici sedmog i osmog razreda, ali samo po jednom u toku školske godine, dok će učenici nižih razreda obilaziti samo Srbiju.


Digitalni udžbenici

Sa početkom ove školske godine počinje i upotreba elektronskih udžbenika u pojedinim školama, koje će koristiti đaci prvog i petog razreda. Za rad sa ovakvim nastavnim sredstvom obučeno je oko 2.000 nastavnika, a Ministarstvo je za ovaj pilot projekat izdvojilo 70 miliona evra.

To znači da će na pametnoj tabli đaci jednim klikom moći da odgovaraju na zadatke, a ceo sistem veoma podseća na video igre, te se očekuje da e-udžbenici budu prijemčivi za školarce.

izvor: Blic, agencije, foto: NSinfo