Starim studentima produžen rok za završetak studija - za još godinu dana


Starim studentima biće produžen rok za završetak studija za još
godinu dana, predviđeno je izmenama Zakona o visokom obrazovanju koje bi trebalo da se nađu u parlamentu u drugoj polovini septembra.

Produženje su dobili studenti koji su fakultet upisali po starom planu i programu, koji su školovanje morali da završe do 30. septembra, ali i "bolonjci" koji su potrošili maksimum od osam godina za četvorogodišnje studije.

Do sada je "večitim studentima" nekoliko puta pomeran rok za završetak studija. Najpre su, uvođenjem "bolonje" imali rok da do akademske 2011/2012 diplomiraju. Taj rok je pomeren prvo na 2014. godinu, zatim na 2016, pa 2018.

Pomoćnik ministra prosvete za visoko obrazovanje Bojan Tubić kaže da će stari studenti dobiti još jednu šansu, još godinu dana da okončaju studije po starom planu i programu.

Novina u zakonu je i da fakulteti mogu organizovati deo nastave na stranom jeziku ukoliko imaju osposobljen nastavni kadar, a da im za to nije potrebna posebna, dodatna akreditacija. "Do sada su fakulteti morali da akredituju posebne studijske programe na stranom jeziku. Samo nekoliko visokoškolskih ustanova je imalo akreditovane studijske programe na engleskom jeziku", kaže Tubić.

Mogućnost da se deo nastave i ispiti organizuju na stranom jeziku uvodi se zbog sve veće potrebe za internacionalizacijom fakulteta, privlačenjem stranih studenata, ali i zbog gostovanja studenata i nastavnika iz inostranstva koji dolaze na razmene preko Erazmus plus projekta.

Predviđeno je da se u Zakon unese odredba kojom se priznaju osporeni doktorati stečeni na fakultetima koji u momentu izdavanja diploma nisu imali dozvolu za izvođenje magistarskih, odnosno doktorskih studija.

Novina je i uvođenje menadžera na akademije strukovnih studija i visoke škole, dok je uvođenje menadžera na fakultet izostalo. Tubić pojašnjava da su fakulteti sastavni deo univerziteta, a da je zakon već predvideo menadžere na univerzitetima.

"U svetlu reforme visokih strukovnih škola koje se spajaju u akademije, menadžeri su neophodni kako bi upravljali finansijama, ali i da se bave međunarodnim projektima", pojasnio je.

Izmenama zakona predviđeno je da se na stranim visokoškolskim ustanovama uvedu lektori srpskog jezika, jer je to u interesu države.

"Strani univerziteti ne finansiraju lektore srpskog jezika. Mi smo to prepoznali kao nacionalni interes i zbog toga smo u zakon uneli ovu odredbu", naveo je pomoćnik ministra.

Za izbor lektora biće formirana posebna komisija, jer oni treba da predstavljaju državu na stranim visokoškolskim ustanovama.

izvor: Tanjug, agencije, foto: NSinfo