Sanacija parkirališta u Turgenjevoj ulici - Radovi će trajati 30 dana


JKP „Parking servis“ od ponedeljka 27. avgusta, počinje sa
sanacijom parkirališta u Turgenjevoj ulici.

Na parkiralištu kapaciteta 320 mesta usled delovanja korenskog sistema drveća na mnogim parking mestima je došlo do oštećenja, koja otežavaju parkiranje.

Radovi će trajati 30 dana, a ovaj posao „Parking servis“ finansira iz sopstvenih sredstava.