Novi Sentandrejski bulevar čeka doradu projekta - Gradiće i most blizanac


Iako najavljivana, izgradnja Sentandrejskog bulevara još nije
počela, međutim, nedavno je raspisan tender za inovaciju tehničke dokumentacije na deonici od Velebitske ulice do Zmajevačkog puta, pa će se uskoro možda i znati kada će radovi da počnu.

Novi Sentandrejski bulevar trebalo bi da ima dva kolovoza širine po sedam metara, od kojih će svaki imati po dve saobraćajne trake, razdvojene razdelnim ostrvom. Osim kolovoza, predviđene su i obostrane pešačke staze, kao i jednostrane biciklističke, namenjene dvosmernom saobraćaju, ali i parking-mesta, gde prostorna ograničenja to dozvole, prenosi Dnevnik.

Da bi se saobraćaj odvijao nesmetano, planirana je odgovarajuća signalizacija, koja bi trebalo da obezbedi kontinuiran protok, a potrebno je rekostruisati i izgraditi nedostajuće servisne saobraćajnice koje će omogućiti pristup objektima duž Sentandrejskog puta. Predviđeno je postavljanje nove javne rasvete na razdelnom ostrvu duž novog bulevara, a novo osvetljenje dobiće i pristupne saobraćajnice i s jedne i s druge strane puta.

Kako se u konkursnoj dokumentaciji navodi, za deo puta, dužine 850 metara, neophodno je da se izmeni projekat „Vojvodinaprojekta”, koji zbog nerešenih imovinskopravnih odnosa nije mogao da bude realizovan. Rešavanjem tog pitanja stekli su se uslovi za inovaciju projekta, a u dogledno vreme možda i početak radova. Rok za dostavljanje ponuda je 28. avgust, kada je i otvaranje ponuda, a 25 dana nakon toga biće doneta odluka o dodeli ugovora ili o obustavi postupka. Posao će dobiti preduzeće s najnižom ponudom, a imaće najviše 150 dana da završi projektnu dokumentaciju.

Za 850 metara Sentandrejskog puta, od Velebitske ulice do Zmajevačkog puta, treba da se uradi tehnička dokumentacija saobraćajnih površina, vodovoda, atmosferske kanalizacije i javnog osvetljenja. Osim toga, neophodno je da se isprojektuje saobraćajna signalizacija, kao i isplanira privremena signalizacija. Predračunom radova, koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, predviđeni su geodetski radovi, geomehanička ispitivanja i izrada tehničke dokumentacije, koja podrazumeva idejno rešenje, idejni projekat sa studijom opravdanosti, projekat za građevinsku dozvolu, izvođački projekat, kao i plan preventivnih mera.

Zbog opterećenosti saobraćaja, u okviru novog bulevara planirana je izgradnja i mosta blizanca, neposredno uz Sentandrejski. Na taj način će se povećati ukupan broj saobraćajnih traka, a protok na Sentandrejskom putu trebalo bi da bude kvalitetniji i brži.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: ilustracija

POPULARNO