Novi i efikasniji model upravljanja - Petrovaradinsku tvrđavu negovati i pokazati svetu


Novi i efikasniji model upravljanja Petrovaradinskom tvrđavom
nadaleko poznatim simbolom Novog Sada, uskoro će početi da se primenjuje - potvrdio je Novostima gradonačelnik Miloš Vučević.

Gradonačelnik je naglasio da će Tvrđava biti u direktnoj nadležnosti Grada Novog Sada i da u vezi s tim nema nikakve dileme.

- Cilj je da se na najbolji način upravlja Tvrđavom, da se iskoriste njeni potencijali te da ona bude samoodrživa koliko god je to moguće - precizirao je Vučević.

Grad je, naime, potpisao ugovor za izradu programa i plana upravljačkog modela Petrovaradinske tvrđave sa beogradskom firmom "Horvart HTL". Ugovor je vredan oko 3,7 miliona dinara.

Beogradska firma "Horvart HTL", sa kojom je sklopljen ugovor, u obavezi je da do 30. novembra ove godine pripremi studiju za "potrebe proglašenja i održivog korišćenja turističkog prostora u skladu s odredbama Zakona o turizmu. Studijom bi trebalo da budu definisane i organizacione šeme s ključnim odeljenjima, radnim pozicijama i opisom odgovornosti.

U Gradskoj upravi ističu da je cilj ovog projekta kvalitetno i dugoročno rešenje, gledano s pravnog, ekonomskog i finansijskog aspekta.

Studija će sadržati predloge za održivu zaštitu, očuvanje i unapređenje prostorne turističko-kulturno-istorijske celine "Gornja i Donja tvrđava s podgrađem" u Petrovaradinu. Predviđeno je i da se uspostavi sistem upravljanja građevinskim zemljištem i staranja o nepokretnostima Tvrđave koji su u državnom vlasništvu.

Podsetimo, od 1992. godine, kada je ukinuto JP "Petrovaradinska tvrđava", Tvrđava je bila u nadležnosti nekoliko uprava, preduzeća, udruženja i službi čije su se delatnosti preplitale. Pre tri godine najavljivano je i osnivanje novog JP "Petrovaradinska tvrđava".

izvor: novosti.rs, agencije, foto: NSinfo