Izmena trasa autobuskih linija 60 i 62 od 6.avgusta do 6.novembra


U skladu sa rešenjem Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci
Odeljenja za komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, određuje se privremena izmena trasa autobuskih linija broj 60 i 62 zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice u ulici Karlovačkih đaka i to od raskrsnice sa ulicom Braće Anđelić do okretnice autobusa na Dudari u Sremskim Karlovcima. Izmenjen  režim saobraćaja na linijama 60 i 62 važi od 6.avgusta do 6.novembra 2018.godine.

Autobusi na ovim linijama menjaju trasu kretanja:


Linije broj 60 i 62

Pomenute linije će po ulasku u Sremske Karlovce koristiti trasu linije 61 na čijoj okretnici će i izdržavati vreme.

U suprotnom smeru linije 60 i 62 će takođe saobraćati trasom linije 61 do izlaska iz Sremskih Karlovaca odakle će nastavljati svojim redovnim trasama.

Na izmenjenom delu trase linije 60 i 62 će koristiti postojeća stajališta linije 61.

POPULARNO