Vojvodina potražuje od suseda Vile Vojvodina, odmarališta...


Od ratova na prostoru bivše Socijalističke Federativne Republike
Jugoslavije, Autonomna Pokrajina Vojvodina ostala je van domašaja svoje imovine koja se nalazi u novim državama stvorenim na prostoru nekadašnje federacije.

Odmarališta i letovališta koju su koristili pokrajinski organi već dugo nisu u vlasništvu Vojvodine, ako se gleda status te imovine u Hrvatskoj i Sloveniji, ali Pokrajina i dalje pokušava da ostvari pravo na tu imovinu, piše Dnevnik.

U izveštaju o nepokretnostima na teritoriji bivših jugoslovenskih republika koji su poslanici Skupštine Vojvodine nedavno usvojili u okviru Izveštaja o stanju imovine Vojvodine u 2017. godini navodi se da je Autonomna pokrajina Vojvodina bila korisnik Vile "Vojvodina" u Lovranu (Vila "Sveti Rok") površine 421 kvadratnog metra i 160 kvadrata garaže i odmarališta "Vojvodina" površine 243 kvadrata u Crikvenici u Republici Hrvatskoj, te Vile "Vojvodina" na Bledu površine 186 kvadrata i trosobnog stana u Radovljici od 76,65 kvadratna metra u Republici Sloveniji.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: ilustracija