Više od 3,5 miliona dinara - Za izradu plana upravljanja Petrovaradinskom tvrđavom


Grad će za izradu Programa i plana upravljačkog modela
Petrovaradinske tvrđave dati više od 3,5 miliona dinara.

Na tender Gradske uprave za privredu javilo se samo jedno preduzeće Horwarth HTL iz Beograda, koje je ponudilo da Program i plan izradi za 3.650.000 dinara, bez uračunatog PDV-a.

Kako se može videti u dokumentaciji, Model bi trebalo da predstavlja paket predloga kojim bi se uspostavio sistem za dugoročno rešenje upravljanja i gazdovanja prostorom Tvrđave. Dugoročno upravljanje traži se sa ekonomskog, finansijskog i pravnog aspekta, a traži se i održiva zaštita i unapređenje turističko-kulturn-istorijske celine "Gornja i donja tvrđava sa Podgrađem", prenosi 021.rs.

Postoji nekoliko ciljeva izrade Modela i Studije za Petrovaradinsku tvrđavu, kao što su koordinacija aktivnosti pravnih lica u vezi sa korišćenjem i razvojem Tvrđaje. Takođe, trebalo bi da se koordiniše razvoje projekata kojim se štiti i unapređuje Petrovaradinska tvrđava i njena turistička infrastruktura, upravljanje građevinskim zemljištem.

Po izradi studije moći će da se vidi i stanje zaštite životne sredine i kulturnih dobara, ali i procena ključnih turističkih proizvoda na Tvrđavi.

Podsetimo da od 1992. godine, kada je ukinuto JP "Petrovaradinska tvrđava", o ovom spomeniku kulture brine više gradskih preduzeća, uprava, službi, što je u nekim situacijama stvaralo konfuziju oko toga šta je u čijoj nadležnosti. O Tvrđavi su, između ostalog, brinula i udruženje građana, a jedno od njih je u potpunosti očistilo podzemlje Petrovaradinske tvrđave.

izvor: 021.rs, agencije, foto: NSinfo