Upis dece u privatne vrtiće i besplatan boravak u PU „Radosno detinjstvo"


U skladu sa Odlukom o pravima na finansijsku podršku porodici
sa decom, pravo na finansijsku podršku može da ostvari porodica sa decom uzrasta od šest meseci do polaska u osnovnu školu koja su upisana u predškolsku ustanovu na teritoriji Grada Novog Sada čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice.

Zahtevi za finansijsku podršku podnose se od 1. do 31. avgusta 2018. godine Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove. Zahteve podnose, kako roditelji za novoupisanu decu, tako i roditelji ranije upisane dece, s obzirom na to da rešenje o pravu na finansijsku podršku važi do 31.avgusta. 2018. godine. Finansijsku podršku roditelj može da ostvari od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva. Obrasci zahteva mogu se preuzeti u Pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode br. 1. ili na sajtu Grada www.novisad.rs.

Takođe, pravo na besplatan boravak deteta u Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ Novi Sad, može da ostvari roditelj, staratelj, odnosno hranitelj deteta iz porodice koja ostvaruje pravo na dečiji dodatak ili pravo na novčanu socijalnu pomoć, deteta trećeg i svakog narednog reda rođenja istog roditelja, deteta bez roditeljskog staranja i deteta sa smetnjama u razvoju.

Zahtevi za ostvarivanje prava na besplatan boravak podnose se od 1. do 31. avgusta 2018. godine, radnim danom od 8.00 do 14.00 časova, a sredom od 8.00 do 17.00 časova Službi socijalne zaštite Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo" Ulica Pavla Simića br.9.

Zahteve podnose, kako roditelji za novoupisanu decu, tako i roditelji ranije upisane dece, s obzirom na to da rešenje o pravu na besplatan boravak važi do 31.avgusta. 2018. godine. Pravo na besplatan boravak ostvaruje se od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva.

Potrebni obrasci, kao i sva obaveštenja, mogu se dobiti u Službi socijalne zaštite telefonom na broj 420-439. U skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada roditelj može da ostvari pravo i na besplatan boravak deteta predškolskog uzrasta sa smetnjama u razvoju u Školi za osnovno i srednje obrazovanje„Milan Petrović" sa domom učenika Novi Sad. Zahtevi se podnose u školi od 1. do 31. avgusta 2018. godine, u kojoj se mogu dobiti potrebni obrasci, kao i sva obaveštenja.

POPULARNO