Na Štrandu - UNICEF pokrenuo program Sport za sve


UNICEF program "Sport za sve" krenuo je sa realizacijom u
Novom Sadu. Program nastoji da doprinese socijalnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kroz stvaranje mogućnosti za zajedničku igru, rekreaciju i sport.

Aktivnosti se sprovode u subotu od 10 do 11 i nedelju od 9.30 do 10.30 sati na Štrandu.

U Srbiji se deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom nalaze među najmarginalizovanijim i najugroženijim članovima društva. Ova deca se suočavaju sa neprestanom diskriminacijom, imaju manje šanse da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu i obrazovanje i veće šanse da dožive nasilje, eksploataciju i zlostavljanje, a u odnosu na decu bez smetnji u razvoju.

Sport, rekreacija i igra su prepoznati kao važne strategije za unapređenje fizičkog i mentalnog zdravlja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Zato je cilj UNICEF-a da u opštinama širom Srbije obezbedi opremu i rekvizite za sportsko-rekreativne aktivnosti, podršku unapređenju stručnih kapaciteta zaposlenih koji se staraju o ovoj deci, kao i realizaciju niza sportskih inkluzivnih manifestacija i redovnih zajedničkih sportsko-rekreativnih aktivnosti za decu sa i bez smetnji u razvoju i invaliditeta.

Sport, rekreacija i igra osnažuju decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom da prepoznaju svoje potencijale, i doprinose da se promeni način na koji se zajednice odnose prema njima.

Projekat osim Beograda i Novog Sada obuhvata sledeće gradove: Subotici, Aleksincu, Priboju, Ćićevcu i Velikoj Plani.

Sva sredstva koja se prikupe za ovaj program kroz brojne aktivnosti koje UNICEF preuzima, preusmeriće se za nabavku sportsko-rekreativne opreme i unapređenje stručnih kapaciteta zaposlenih koji se staraju o deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

izvor: rtv.rs, agencije, foto: NSinfo, ilustracija