I dalje naknade za raskidanje ugovora, ali manje nego što je do sad bio slučaj


Iako u Ministarstvu trgovine izričito tvrde da operateri mobilne
telefonije neće više moći da naplaćuju penale korisnicima koji raskinu ugovore sa njima, operateri tvrde da će ti građani ipak plaćati određenu naknadu zbog toga.

Kako piše "Danas", Ministarstvo trgovine i telekomunikacija je donelo rešenje kojim se ukida obaveza korisnika mobilne telefonije koji prevremeno raskinu ugovor sa operaterima da im odjednom plate sve mesečne pretplate koje su preostale do isteka ugovora.

Do sada je važila praksa da ako neko zaključi ugovor na dve godine sa operaterom, pa raskine ugovor posle recimo četiri meseca, operateru mora odjednom da plati preostalih 20 mesečnih pretplata. Sada operateri neće moći to da traže od korisnika, ali će, kako tvrde, korisnik ipak nešto morati da plati.

Reč je o punoj ceni mobilnog telefona koji je kupio za dinar ili za neku drugu sniženu cenu, kao i razliku u ceni paketa koji je do raskida koristio i cene tog istog paketa koja važi bez ugovorne obaveze.

U Telekomu Srbije objašnjavaju da će njihovi klijenti i dalje morati da plaćaju naknade za raskidanje ugovora, ali manje nego što je do sad bio slučaj. Tvrde da im rešenje Ministarstva omogućava da penale za raskid ugovora obračunavaju na dosadašnji način, ali su u obavezi da klijentu ponude i drugu varijantu obračuna koja je po njega povoljnija.

"Aktuelna praksa je da se obračun naknade štete vrši kao zbir preostalih naknada do isteka minimalnog ugovorenog perioda. Novina je da se uvodi još jedan način obračuna, u vidu zbira benefita koje operator nudi korisniku, ostvarenih po ugovoru u periodu od zaključenja ugovora do njegovog raskida. Obaveza operatora je da omogući oba načina obračuna, a korisniku se naplaćuje iznos koji je za njega povoljniji. To u praksi znači da operatori i dalje imaju pravo da fakturišu iznos na ime naknade štete zbog prevremenog raskida, ali se on sada obračunava na jedan od dva definisana načina i fakturiše u iznosu koji je povoljniji za korisnika", objašnjavaju u Telekomu Srbije za "Danas".

Na pitanje šta se dešava u slučaju da korisnik kupi telefon za jedan dinar i uzme paket koji se nudi uz to, u Telenoru ističu da je dužan da isplati punu cenu tog uređaja.

U Vipu su kratko odgovorili da će poslovati, kao i do sada, u skladu sa zakonskim okvirima, da rešenje Ministarstva "ne ukida nadoknadu štete u slučaju raskida ugovora, već predlaže određene izmene", te da će Vip u saradnji sa Ministarstvom "raditi na daljem usaglašavanju ugovornih obaveza sa pomenutim preporukama".

izvor: Danas, agencije, foto: nenetus/freedigitalphotos.net