Poštanska ulica - pešačka zona i dalje čeka rekonstrukciju


Uprava za urbanizam je već tri puta odbila da Upravi z
a građevinsko zemljište i investicije (UGZI) izda građevinsku dozvolu za rekonstrukciju Poštanske ulice u centru Novog Sada, saznaje 021.rs.

Na rekonstrukciju ove ulice, koja je od prošle godine postala pešačka zona, čeka se godinama, a radovi su potrebni jer posle svake obilnije kiše dođe do plavljenja, dok je asfaltna podloga odavno ruinirana.

Prema informacijama 021.rs, UGZI-ju je poslednji put odbijeno izdavanje građevinske dozvole 29. maja, a pre toga ista odbijajuća rešenja su doneta 23. marta i 7. februara. Poslednji i pretposlednji put izdavanje građevinske dozvole odbijeno je zbog toga što "zahtev i naslovna strana Projekta za građevinsku dozvolu nisu u skladu sa Situacionim planom Projekta za građevinsku dozvolu u pogledu parcela na kojima su predviđeni radovi".

U februaru je građevinska dozvola odbijena jer je utvrđeno da u zahtevu UGZI-ja projekat za građevinsku dozvolu nije u skladu sa lokacijskim uslovima i Zahtevom u pogledu predmeta radova i drugih formalnih razloga.

UGZI će sada po rešenju Uprave za urbanizam imati rok od najviše 30 dana da ispravi nedostatke kako bi konačno dobio građevinsku dozvolu za radove u Poštanskoj.

izvor: 021.rs, agencije, foto: ilustracija

POPULARNO