Obuka na zahtev poslodavca u NSZ


Nacionalna služba za zapošljavanje je 11. aprila je uokviru
projekta „IPA 2013 - podrška programima zapošljavanja“ raspisala tri javna poziva.

Nacionalna služba za zapošljavanje je 11. aprila je uokviru projekta „IPA 2013 - podrška programima zapošljavanja“ raspisala tri javna pozivje ostvarivanja prava na subvenciju za samozaopšljavanje, drugi je ostvarivanje prava na zapošljavanje teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima.

Treći poziv, od kojeg se mnogo očekuje, jeste poziv na obuke na zahtev poslodovca.

POPULARNO