Novi Sad poklanja murale gradovima u regionu - Banjaluka, Podgorica, Sarajevo, Zagreb...


Grad Novi Sad pokloniće po jedan mural svakom gradu u regionu

Banjaluka, Podgorica, Sarajevo, Kumanovo, Zagreb...

Kao i gradovima bivšim Omladinskim prestonicama Evrope

Kampanja mira i prijateljstva počinje u Zagrebu, a u naredne dve godine obići će i ulepšati još 9 gradova te otvoriti mladima vrata Novog Sada.

Više informacija na >> OPENS 2019 - Omladinska prestonica Evrope Novi Sad

POPULARNO