Novi park između NN i Detelinare: Čeka se dokumentacija - sledi treća faza, gradnja objekata


Građani s nestrpljenjem iščekuju da park između Novog naselja
i Nove Detelinare ukrasi taj deo grada, s obzirom na to da je urbanizacija uzela maha i beton vrlo često pobeđuje zelene površine.

Za sada su urađene dve faze radova, a kako to inače biva, papirološki deo posla očigledno se najduže čeka, a bez tehničke dokumentacije nemoguće je pristupiti trećoj fazi radova.

– Još krajem februara, JKP „Gradsko zelenilo” završilo je drugu fazu radova na površini od 3,5 hektara – rekao je savetnik direktora JKP „Gradsko zelenilo” za medije Ivan Nožinić. – Ta faza je obuhvatala nasipanje plodne zemlje, nivelaciju terena i sadnju 215 stabala tamo gde projektom nije predviđena gradnja objekata, staza ili postavljanje rasvete. U narednoj fazi naše preduzeće neće biti angažovano jer sledi gradnja objekata, a kada se to završi, ponovo nastupamo mi, kada ćemo nastaviti sadnju stabala, ukrasnog šiblja, žive ograde, cvetnih rundela, podizanje travnjaka i slično.

Kako je rekao sagovornik Dnevnika, prva faza radova obuhvatala je uklanjanje divljih deponija i samoniklog rastinja. Nakon toga su pregledana postojeća stabla na toj lokaciji, kada je utvrđeno da 100 može da se uklopi u postojeći projekat jer su zdrava i nisu prestarela.

Iz Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije Dnevnik saznaje da, u skladu sa zaključenim ugovorom u otvorenom postupku javne nabavke s odabranim ponuđačem „Andzor Engeneering” d. o. o. iz Novog Sada, u toku izrada tehničke dokumentacije za uređenje parka severno od Ranžirne stanice i Ulice Radomira Raše Radujkova na Novom naselju, s infrastrukturom i javnim osvetljenjem.

U okviru planiranog parka, projektom će biti definisane pešačke staze i popločane površine, dečje igralište, teren za boćanje, platoi za odmor, ozelenjene površine namenjene rekreaciji i dekorativne zelene površine, prostor za istrčavanje pasa, kao i dva objekta – poslastičarnica i javni toalet.

Kada bude završena tehnička dokumentacija i ishodovane potrebne dozvole, stvoriće se uslovi da se u budžetu Grada planira novac i za samu realizaciju, potvrdili su iz Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije. Na osnovu toga pokrenuće se postupak javne nabavke za izbor izvođača radova.

U otvorenom postupku javne nabavke, 8. maja s odabranim ponuđačem AD „Vojvodinaprojekt” iz Novog Sada zaključen je ugovor za izradu tehničke dokumentacije obodnih saobraćajnih površina, poput saobraćajnica, parkinga i pešačkih staza, vodovoda i kanalizacije i javnog osvetljenja oko budućeg parka na Novom naselju. Ugovoreni rok za isporuku tehničke dokumentacije je 120 kalendarskih dana.

izvor: dnevnik.rs, foto: ilustracija, radnatt/freedigitalphotos.net

U planu novi park na Novom naselju kod okretnice - fontane, vodoskoci, tereni za fudbal, košarku...