Istorija NS: Centar Novog Sada početkom XX veka


Centar početkom XX veka! Umesto tri zgrade iza Spomenika
Svetog trojstva danas su Tanurdžićeva palata i početak Ulice Modene...

Današnja Ulica Modene nastala je uklanjanjem zelenkaste zgrade (tačno iza spomenika) 1928. godine. Zgrada levo od nje srušena je tridesetih da napravi mesta za Tanurdžićevu palatu, a malo viša jednospratnica po sredini (žuta sa sivim krovom) srušena je posle II sv. rata čime je Ulica Modene dobila na širini. Zgrada skroz desno je i danas tu, viša za sprat, na uglu trga i Ulice Modene...

izvor: Stare fotografije Novog Sada

POPULARNO