7 hektara za sport i rekreaciju u Petrovaradinu - teretana, tereni za rukomet, mali fudbal, košarku, tenis..


Osim sportskog parka koji je planiran u Sadovima, stanovnici
Petrovaradina trebalo bi da dobiju još jedan prostor za rekreaciju.

Planom detaljne regulacije sportskog centra u Petrovaradinu, koji je do 23. juna na javnom uvidu, urbanisti su na prostoru od 7,06 hektara pored novoizgrađene višenamenske hale, predvideli objekte za fudbalski klub „Petrovaradin”, ali i teretanu, terene za rukomet, mali fudbal, košarku, tenis... prenosi Dnevnik.

Područje sporskog centra sa severne strane ograničeno je produžetkom Šenoine ulice, s istočne železničkom prugom, sa zapadne Ulicom Rade Končara, Zlatarićevom, i s južne strane produžetkom Ulice Božidara Adžije. Pošto se kompleks nalazi u blizini središnjeg dela Petrovaradina, Starog Majura, a od perifernih delova je udaljen oko 1.500 metara, urbanisti smatraju da ga to čini izuzetno pristupačnim i lako dostupnim, te će omogućiti stanovnicima svakodnevno korišćenje.

Planom obuhvaćena površina podeljena je na severnu i južnu prostornu celinu. Centar, u okviru kojeg su predviđeni sportski tereni, dečja igrališta, višenamenska hala i prateći objekti s ugostiteljskim i drugim sadržajima, nalaziće se u severnoj celini.

Da bi se formirao zaštitni zeleni pojas uz prugu i sportski centar povezao sa stambenim blokovima, urbanisti su u zoni južno od pomenutog kompleksa predvideli javnu parkovsku površinu. Planirano je da objekti zauzimaju 15 odsto sportskog centra, tereni 34 (2,38 hektara), a 51 odsto ukupne površine parcele namenjeno je za zelenilo i igrališta. Prizemna višenamenska sportska hala (40 dž 60 metara) ima kapacitet 800 mesta i biće u središnjem delu. Taj objekat ima četiri celine: borilišta, tribine, prostor ispod tribina i ulazni hol s kafe-barom.

U neposrednom okruženju sadašnjeg rukometnog igrališta s tribinama predviđena je izgradnja objekata za potrebe Fudbalskog i Rukometnog kluba „Petrovaradin”. Sa zapadne strane biće glavna upravna zgrada, u kojoj će biti kancelarije kluba, prodavnica... Taj objekat imaće prizemlje i potkrovlje, odnosno sprat, ukoliko je ravan krov. Urbanisti tu predlažu i prizemni aneks, gde bi se nalazila biletarnica i portirske prostorije, a da bi se postojeći i planirani objekti funkcionalno povezali, oni sugerišu krovnu terasu, u nivou s već izgrađenim tribinama. Uslov za izgradnju je uklanjanje sadašnjeg upravnog i pomoćnog objekta kluba. S istočne strane igrališta planirana je izgradnja prizemnog sanitarno-servisnog objekta, u kojem će biti smeštene svlačionice, kao i skladište opreme za treninge i takmičenja, prenosi Dnevnik.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: ilustracija

POPULARNO