U Novom Sadu - u Futoškom parku živi najmanja evropska žaba


Većina Novosađana će na pitanje ko su sve stanovnici gradskih
parkova dati odgovor veverice.

I to je potpuno tačno. Dovoljno je da samo nekoliko minuta sednete na klupu u Futoškom parku i da vidite veveričji ples na travi ili drveću. Sledeći, takođe tačan, odgovor bi bio ptice i to vrane, detlići, golubovi, vrapci...

Malo njih će, pak, odgovoriti, ali je to takođe tačan odgovor, da je stanovnik Futoškog parka - mrmoljak. Na novo postavljenoj tabli u parku koju potpisuje JP “Gradsko zelenilo” nabrojani su vodozemci parka i to: zelena krastača, crvenotrbi mukač, obična češnjarka (sve tri vrste žaba), ali i mali i podunavski veliki mrmoljak.

Na tabli piše da su vodozemci klasa kičmenjaka u koje spadaju žabe, mrmoljci, daždevnjaci i cecilije. Oni su jedina klasa kičmenjaka koja je proglašena ugroženom na globalnom nivou, a uzroci su gubitak, degradacija i zagađivanje staništa, legalna i ilegalna trgovina vrstama, ali i povećano UV zračenje. U Srbiji je najveći faktor za ugroženost ovih vrsta gubitak staništa i zagađenje vodenih ekosistema, te su one svoj dom pronašle baš u Futoškom parku, prenosi Dnevnik.

Futoški park nastanjuje i najmanja evropska žaba - crvenotrbi mukač i kao što joj samo ime kaže, prepoznaćete je po crvenom ili narandžastom trbuhu. Ova žaba naseljava močvarne predele ravnica, vlažne i plavne livade, često se može videti u blizini rečnih tokova, u plitkim i malim barama i jezercima. I dok joj je stomak crven, leđa su joj tamno siva ili potpuno crna. Crvenotrbi mukač živi do deset godina, a mužjaci poseduju rezonatore za proizvodnju glasova i aktivni su tokom celog dana. U toku zimskog mirovanja ova žaba se zakopava u zemlju ili blato na dnu bara. U slučaju opasnosti okreću se na leđa i pokazuju stomak koji im služi kao odbrambena obojenost. Iako poseduju otrovne žlezde u koži, mnogi kičmenjaci se hrane i odraslim i mladim žabama ove vrste. Kao i zelene žabe i mukači jedu insekte i druge beskičmenjake.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: NSinfo

POPULARNO