Ponovo se piše istorija Novog Sada: Praistorijski ljudi živeli u Gradiću, na Sajlovu pre 7.000 godina


Prva ikada izvedena arheološka iskopavanja u podnožju
Petrovaradinske tvrđave su pokazala da su na tom mestu u četvrtom milenijumu pre nove ere živeli praistorijski ljudi, saznaje 021.rs.

Iskopavanja u ulicama Vladimira Nazora, Lisinskog i Prote Mihaldžića su potvrdila i navode o postojanju naselja u podnožju utvrđenja i u vreme Rimskog carstva, poznog srednjeg veka, a pronađeni su i tragovi iz vremena otomanske okupacije i austrougarske vladavine ovim prostorima.

Značaj ovih iskopavanja je velik jer je ponovo potvrđeno da su na području Novog Sada i okoline živeli pripadnici homosapiensa u doba paleolita, odnosno da su na tom prostoru ljudske naseobine prisutne bez prekida više od 6.000 godina.

Arheolog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Dušanka Veselinov je za 021.rs navela da do sada nisu imali priliku da obave ovako stručne radove i da je to omogućeno zbog planiranog uređenja nekoliko ulica u Podgrađu Tvrđave. Kako je objasnila, na osnovu ranijih slučajnih nalaza pretpostavljali su da će se naći tragovi naseobina iz perioda pre gradnje sadašnjeg utvrđenja, kada je tu bilo tursko naselje, ali i naseobina iz ranijih perioda jer je na Petrovaradinskoj steni bilo utvrđenje još u vreme Rimskog carstva.

Posebno su značajni tragovi iz neolita odnosno bakarnog doba, u vidu ostataka objekata građenih baš na području ispod Ulice Vladimira Nazora. Do sada su u zemlji nađeni grnčarija, životinjske kosti, opeka i sličan materijal iz svih gorepomenutih perioda, a njihovo datiranje biće urađeno nakon dodatnih analiza.

Ispod Gradića pronašli tragove praistorijskih ljudi

Novi Sad pre 7.000 godina - Arheološki park u će biti izuzetno važna kulturna tačka u ovom delu Evrope


Ono što je posebno problematično kod ovih iskopavanja je to što postoji nekoliko izmešanih slojeva, jer su ranije na tom mestu rađeni različiti radovi prilikom gradnje kanalizacione mreže, pa su tako još Austrougari u XVIII veku gradili kolektore za kanalizaciju. Uprkos tome, u zemlji se može videti i sloj sa prvim tragovima praistorijskih ljudi, prenosi 021.rs.

"Ovaj prostor je doživeo devastaciju, posebno u XX veku. Sada imamo priliku da istražimo ove slojeve, sve dokumentujemo i tako doprinesemo upoznavanju istorije ovih prostora. Ovo je značajno jer utiče na to kako se vrednuje Petrovaradinska tvrđava sa Podgrađem i okolinom. Svaki podatak je dopuna istorijskih izvoda", navodi Veselinov.

Areheološka iskopavanja u Podgrađu Tvrđave će trajati još nedeljama jer je samo jedna ulica pregledana i arheolozi nemaju nikakvo vremensko ograničenje.

Pomenimo i da su ova istraživanja vrlo važna jer služe da se ponovo napiše istorija Novog Sada s obzirom da ona pokazuju da ljudi na ovim prostorima žive mnogo duže od oko 300 godina koliko postoji savremeno naselje. Naime, ova arheološka istraživanja su samo nastavak niza iskopavanja koja su rađena u poslednjih 15 godina na više lokacija širom Novog Sada i okoline. Posebno je značajno iskopavanje na Sajlovu i trasi Bulevara Evrope, gde se već nekoliko godina planira gradnja arheološkog parka. Ovaj park će, verovatno, kada bude izgrađen, obuhvatiti i nalaze sa drugih lokacija.

izvor: 021.rs, agencije, foto: Zavod za zaštitu spomenika kulture

Ispod Gradića pronašli tragove praistorijskih ljudi

Novi Sad pre 7.000 godina - Arheološki park u će biti izuzetno važna kulturna tačka u ovom delu Evrope