Adice dobija kanalizaciju, pijacu, tržni centar, vrtiće, škole...


Stanovnici Adica u narednim godinama mogu da očekuju
revitalizaciju ovog pretežno "divlje" izgrađenog naselja, koje i dalje nema kanalizaciju niti osnovnu infrastrukturu.

Novi domovi zdravlja, vrtići, osnovne škole, pijaca, verski objekti, ali i zelenilo i raznolik poslovni sadržaj, predviđeni su konceptualnim okvirom u planu detaljne regulacije Adica, koji je na ranom javnom uvidu do 28. maja. Do tog datuma, svi zainteresovani građani i pravna lica mogu da se izjasne o sadržaju plana, a koji se pretežno oslanja na postojeći gradski plan generalne regulacije, sa pojedinim izmenama i dopunama, prenosi 021.rs.

Kako gradski urbanisti navode u planu detaljne regulacije, Adice je nerazvijeni deo Novog Sada, sa značajnim posledicama nelegalne gradnje, komunalno loše opremljeno naselje koje je, zbog nefunkcionalnih i nepravilno raspoređenih dalekovoda čak i opasno za život. Adice se razvijaju kao naselje namenjeno porodičnom stanovanju, što urbanisti prepoznaju i nameravaju da podrže planom izgradnje stambenog prostora spratnosti do jedne, a najviše dve etaže.

"U oblasti stanovanja očekuje se podizanje stepena kvaliteta života stanovništva i otklanjanje posledica nelegalne izgradnje. Plansko rešenje uticaće na očuvanje i poboljšanje kvaliteta životne sredine, zaštitu i održivo korišćenje prirodnih dobara", predviđa se ovim planom, prenosi 021.rs.

izvor: 021.rs, agencije, foto: ilustracija

POPULARNO