Trandžament dobija tematski park


Tematski park biće izgrađen u delu Trandžamenta
nedaleko od groblja i nekadašnje Ciglane "Sloga", saznaje 021.rs.

Izrada plana namene ovog prostora je trebalo da počne, međutim Skupština grada ovu odluku nije donela, jer je bez obrazloženja povučena pre sednice. Međutim, iz nacrta se može videti da su urbanisti smislili da se potpuno preuredi mahom napuštena i korovom prekrivena površina od 24 hektara, koja nije obuhvaćena ni jednim detaljnim urbanističkim planom, osim što je u Generalnom planu grada do 2021. godine označena kao "sportski centar, opšta stambena zona i prostor za hidrotehničke zahvate".

U nacrtu se kaže da se radi o prostoru u kojem se sa severne strane nalazi groblje, sa istočne novoplanirana ulica, sa zapadne strane Kamenički put i sa južne produžetak Trandžamentske ulice.

Mada se ovde sada nalaze uglavnom livade zarasle u korov, deo je denivelisani teren nastao nakon iskopa zemljišta za nekadašnju Ciglanu "Sloga". Urbanisti su napisali da objekti nekadašnje Ciglane nemaju ni istorijsku ni arhitektonsku vrednost tako da je predviđeno njihovo uklanjanje. Ovaj prostor je, kako navode urbanisti, namenjen kako za tematski park, tako i za turističke, sportsko-rekreativne, kulturno-umetničke i ugostiteljske sadržaje, sa uređenim zelenim i saobraćajnim površinama.

Sadržaj tematskog parka podrazumeva podceline u vidu izložbenih prostora, radionica, auditorijuma, kao i slobodne površine na kojima je moguće povremeno organizovanje kulturno-umetničkih i sportsko-rekreativnih događaja, prenosi 021.rs.

Kako je ovaj deo Trandžamenta u zoni kulturno-istorijske celine Petrovaradinske tvrđave, predviđeno je i da pravila uređenja i pravila gradnje budu definisana u skladu sa uslovima zaštite ovog kulturno-istorijskog spomenika.

izvor: 021.rs, foto: ilustracija