Sve više srpskih zidara gradi po Nemačkoj


Iz godine u godinu sve je više srpskih građevinaca na gradilištima
u Nemačkoj. Iskorišćenost kvote porasla je sa 65 odsto u detašmanskoj 2015/2016. godini na 78 odsto u narednoj, a za prvih pet meseci 2017/2018. ona iznosi čak 80 procenata.

Po rečima savetnika Privredne komore Srbije Mihaila Vesovića, evidentan je kontinuirani rast korišćenja kvote Srbije, i to zahvaljujući aktivnostima PKS-a na podsticanju saradnje srpskih i nemačkih građevinskih kompanija.

Detašmanska godina počinje 1. oktobra jedne godine, a završava se 30. septembra naredne. Odluku o raspoređivanju utvrđenog maksimalnog broja detaširanih zaposlenih iz Srbije u Nemačku donosi Privredna komora Srbije. Privredni subjekti imaju pravo da od PKS-a traže pomoć i dobijanje potrebnih informacija u vezi s korišćenjem detašmana, a Centar PKS-a vodi evidenciju o izdatim saglasnostima da bi se poštovala odobrena maksimalna kvota na godišnjem nivou.

U detašmanskoj 2017/2018. godini odobrena kvota za poslodavce iz Srbije je 2.770 radnika. Za učešće u raspodeli utvrđenog maksimalnog broja detaširanih radnika mogu se prijaviti privredni subjekti čije je sedište u Srbiji, a registrovani su za obavljanje delatnosti za koje se raspoređuje kontingent zaposlenih. Takođe, treba da ima registrovano predstavništvo ili poslovnu jedinicu u SR Nemačkoj ili potvrdu nadležnog organa da je pokrenuo postupak njegovog otvaranja.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: ilustracija