Prolećno čišćenje i uređenje novosadskih pijaca


JKP „Tržnica“ Novi Sad započela je redovnu akciju prolećnog
čišćenja i uređenja novosadskih pijaca.

Polazna tačka ove akcije je Najlon pijaca gde su radnici Službe za higijenu koristeći sopstvenu mehanizaciju izvršili uklanjanje krupnog otpada i uređenje pijačnih platoa.

Na svim pijacama će se povećati broj kanti za odlaganje otpada, a dotrajale će biti zamenjene novim. U procesu mehaničkog i sanitarnog čišćenja, na svim pijacama vršiće se dezinsekcija i deratizacija.
Na Ribljoj pijaci će se postojeće žardinjere dopuniti i dekorisati odgovarajućim zelenilom, a na pijacama gde je potrebno orezaće se grane i pokositi trava.

JKP „Tržnica“ Novi Sad planira da u narednom periodu sve novosadske pijace budu očišćene i uređene u cilju ostvarivanja što boljih uslova kako za zakupce tako i za kupce.

POPULARNO