Prijave za upis u vrtić u Novom Sadu i preko internet aplikacije


Od narednog konkursa roditelјi će moći da prijave decu za upis
u Predškolsku ustanovu „Radosno detinjstvo“, putem internet aplikacije.

- Na inicijativu gradonačelnika Novog Sada, Miloša Vučevića, roditelјima će biti omogućeno da putem interneta, od svoje kuće, prijave decu za upis u vrtiće. Na ovaj način, roditelјi će izbeći nepotrebne gužve i gublјenje vremena u čekanju u redovima, a neće plaćati ni razne takse koje su ranije morali. Aplikacija za popunjavanje putem interneta je jednostavna za korišćenje i podrazumeva unos samo elementarnih podataka, imena, prezimena deteta i roditelјa i matični broj, a sve ostale potrebne podatke predškolska ustanova dobija automatski iz jedinstvene baze podataka. Na ovaj način smo maksimalno pojednostavili upis dece u novosadske vrtiće, a u isto vreme i onemogućili eventualne zloupotrebe sa falsifikovanom  dokumentacijom pojedinih nesavesnih roditelјa, koje smo imali u prošlosti – rekao je ovim povodom član Gradskog veća za obrazovanje mr Vladimir Jelić.

Konkurs za upis dece u Predškolsku ustanovu „Radosno detinjstvo“ Novi Sad za radnu 2018/2019. godinu koja počinje 1. septembra 2018. godine biće objavlјen 22. aprila 2018. godine.

Roditelјi, odnosno drugi zakonski zastupnici deteta, prijave na Konkurs za upis dece mogu podneti elektronskim putem u roku od 15 dana od dana objavlјivanja Konkursa (od 23.4 - 9.5.2018. godine). Korišćenjem elektronske usluge na internet sajtu, na osnovu unetih podataka, sistem eUprave automatski pribavlјa podatke iz Matične knjige rođenih i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, što olakšava prijavu na Konkurs, jer se sva potrebna dokumentacija pribavlјa putem elektronske usluge, pa roditelјi ne moraju da dolaze na pisarnicu Predškolske ustanove i obilaze druge ustanove. Prijava za upis deteta u Predškolsku ustanovu u radnoj 2018/2019. godini može se podneti putem elektronske usluge samo za dete koje nije iz društveno osetlјive grupe (deca žrtava nasilјa u porodici, deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, deca iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite, i dr.) zato što se za dete iz društveno osetlјivih grupa Predškolskoj ustanovi mora dostaviti dokumentacija kojom se dokazuje navedeno.

Roditelјi koji ne žele da koriste internet, prijave na Konkurs za upis dece, sa potrebnom dokumentacijom, podnose Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ Novi Sad, u roku od 15 dana od dana objavlјivanja Konkursa (od 23.4 -  9.5.2018. godine) u Ulici Pavla Simića broj 9, na pisarnici Predškolske ustanove, i to: ponedelјkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8.00-14.00 časova, a sredom od 8.00-17.00 časova.

Prijavu na Konkurs je potrebno podneti i za decu sa liste čekanja.Više informacija i tehničkih detalјa o elektronskom upisu biće blagovremeno objavlјeno na sajtu grada i Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“.

foto: ilustracija, nenetus/freedigitalphotos.net

"Koliko će značiti novi most pitajte ljude u Begeču, Futogu, na Adicama i Novom naselju i Telepu..."

Najveći aquapark na Balkanu - gradiće se u Novom Sadu: Voda u svim bazenima će biti mineralna