Preko Abu Dabi fonda - U toku prva faza izgradnje sistema za navodnjavanje u Vojvodini


Program izgradnje sistema za navodnjavanje u Vojvodini preko
Abu Dabi fonda, predstavlja krupan korak u daljem razvoju navodnjavanja, racionalnom korišćenju vodnih resursa i širenju mogućih površina za navodnjavanje. 

U toku je prva faza radova koji su započeti u avgustu 2017.

Sredinom maja bi trebalo da budu gotovi radovi na izgradnji sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje u banatskom selu Međa, koji je deo projekta ovog fonda.

Nakon zimske pauze koja je počela u decembru, ovih dana nastavljeni su radovi na izgradnji dvonamenskog sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje u Međi.

Do sada je urađena rekonstrukcija 17 kilometara kanalske mreže i 95 odsto posla je završeno. To znači da će sredinom maja, kada je rečeno da će sistem početi da radi, voda za poljoprivrednike biti dostupna na oko 760 hektara obradive zemlje.

"Zahvaljujući tim kanalima oni mogu da povećaju svoje prinose, a prošla godina je što se tiče padavina bila veoma deficitarna, tako da bi ove godine mogli da iskoriste svu tu vodu i ostvare ono što su planirali", izjavio je Goran Andrijašević, VPD Srednјi Banat, Zrenјanin.

U Srbiji se trenutno navodnjava oko 100 hiljada hektara obradive površine, a planovi države jesu da se ta cifra za nekoliko godina utrostruči.

izvor: rtv.rs, agencije, foto: ilustracija

POPULARNO