Poljoprivredi neophodna digitlana revolucija: Digitalna platforma iz Novog Sada - satelitski snimci, dronovi...


Institut "Biosens" u Novom Sadu, razvio je digitalnu platformu
koja će poljoprivrednicima pomoći da na što efektniji način prate stanje na usevima, povećaju prinose, a smanje resurse.

Uz pomoć ovih satelitskih snimaka, poljoprivrednici mogu da zaključe kakvo je stanje useva na njihovoj njivi, odnosno da li ima vegetacije, da li je potrebno đubrenje, navodnjavanje ili primena pesticida. To je samo jedan od servisa u okviru digitalne poljoprivredne platforme "Agrosens", koja se sastoji od veb i andorid aplikacije.

Oskar Marko sa Instituta "Biosens" kaže:

"Ti servisi su stvarno različiti prirode. Imamo vremensku prognozu koja je tačna za lokaciju njive, zatim imamo istorijske meteo podatke...Osim toga moguće je i voditi dnevnik polja, odnosno unositi, sve informacije o svim radnjama koje su sprovedene na toj njivi. To je sejanje, aplikacija đubriva, pesticida, pa sve do žetve i na kraju je moguće i voditi i evidenciju troškova na toj parceli ".

Osim osnovnih servisa koji su besplatni, poljoprivrednicima su na raposloganju i napredni servisi za koje je potrebno izdvojiti novac, poput mapi fizičkog i hemijskog sastava zemljišta, mapi prinosa i vlage, profila terena, kao i prikaz slika sa dronova.

"Napredni korisnici mogu da imaju svoje meteo stanice, baš na svojoj njivi i pored meteo stanica i druge senzore, kao što su temperatura ili vlažnost zemljišta, da baš znaju šta se na njihovh njivi dešava. Postoji takođe i hijerarhija radnika, tako da oni mogu da zadaju svojim radnicima određene poslove šta treba da obave na terenu i šta mogu da menjaju ", dodaje Vladan Minić sa Instituta "Biosens" .

Do sada je digitalnu platformu "Agrosens" koristilo više od 8.000 korisnika, što je, kako kažu oni koji su je osmislili, znak da je poljoprivredi bila neophodna digitlana revolucija. Kako je glavni cilj povećanje prinosa i smanjenje resursa, unapređenje platforme je naredni korak.

"U planu nam je da u aplikaciju takođe uključimo i agronome i vlasnike dronova gde će poljoprivrednici na lak način da stupe u kontakt sa njima i gde će agronom moći na daljinu na osnovu fotografija i podataka koje su korisnici do sada unosili u svoj sistem dati preporuku o nezi biljaka i suzbijanju štetočina na samom terenu", istakao je Minić:

"Na vreme smo uhvatili korak sa trendom digitalziacije u poljoprivredi, i mislim da će to i našoj zemlji i našim poljoprivrednicima omogućiti i dobru poziciju na svetskom tržištu, dodao je Oskar Marko."

Digitalnoj platformi možete pristupiti na dva načina. Putem veb sajta agrosens.rs ili putem mobilne aplikacije Agrosens koju možete preuzeti na google play story.

izvor: rtv.rs, agencije, foto: ilustracija, sakhorn38/freedigitalphotos.net

POPULARNO