Petrovaradinska tvrdjava iz vazduha (VIDEO)


Petrovaradinska tvrđava Petrovaradinska tvrđava, izuzetno
ostvarenje fortifikacijskog graditeljstva XVIII veka, predstavlja jedno od najsloženijih, najvećih i najbolje očuvanih artiljerijskih bastionih utvrđenja ovog dela Evrope.

Obuhvata prostor severnih obronaka Fruške gore, na desnoj obali Dunava. Sa najvišom kotom od 125 m nadmorske visine, zauzima dominantan položaj nad jugoistočnim delom Panonske nizije. Prostire se na površini od preko 100 ha, sa ukupnom dužinom spoljne linije obrane od 5 200 m i složenim sistemom podzemnih vojnih galerija sa minskim i prislušnim tunelima, raspoređenih u četiri nivoa, u ukupnoj dužini od preko 16000 m. Kao poslednje u nizu utvrđenja koja su koristila sve prednosti ovog izuzetnog geostrateškog položaja, jedinstvena po stilu i zamisli, ujedinjuje u sebi sklad i monumentalnost vojne arhitekture i prirodnog okruženja.

video, foto: Feri K. - Aerodron YouTube

Istorija NS: Pogled sa Tvrđave na Novi Sad