Nova nova Detelinara: U planu izgradnja vrtića, osnovne i srednje škole - zelenilo iznad ukopane sale


Planom detaljne regulacije područja između ulica Janka
Veselinovića, Stevana Mokranjca, Hadži Ruvimove i Veselina Masleše, koji je na javnom uvidu do 21. aprila, većina prostora namenjena je za stanovanje.

Između ulica Ilije Birčanina i Stevana Mokranjca predviđeno je višeporodično stanovanje, dok su srednja škola i opštegradski centri planirani uz Hadži Ruvimovu i Veselina Masleše. U okviru stambene zone predviđeni su i sadržaji javnih službi, poput predškolske ustanove i osnovne škole, a urbanisti predlažu i da se nedostatak prostora za parkiranje vozila reši izgradnjom javne garaže.

Kapacitet planiranih obrazovnih ustanova treba da zadovolji potrebe stanovništva, u skladu sa projekcijama demografskog razvoja, pa je predškolska ustanova planirana za 240 dece, a osnovna i srednja škola za po 600 učenika, i predviđen je rad u jednoj smeni. Predškolska ustanova imaće prizemlje i potkrovlje ili jedan sprat (P+1, ili P+Pk), evntualno oba (P+1+Pk), dok je indeks zauzetosti parcele 25 odsto, sa tolerancijom do deset odsto više. Planirano je da zgrade osnovne i srednje škole imaju po dva sprata (P+2) i zauzimaće 25 odsto parcele, odnosno 30. U okviru školskih kompleksa predviđene su fikulturne sale i otvoreni sportski tereni, a interesantno je da urbanisti predlažu da sale u obe škole budu delimično ili potpuno ukopane, i iznad njih bi se nalazili otvoreni tereni ili pak zelene površine. Za komplekse javnih službi, predškolsku ustanovu, osnovnu i srednju školu obavezna je izrada urbanističkog projekta, prenosi Dnevnik.

Plan detaljne regulacije područja između ulica Janka Veselinovića, Stevana Mokranjca, Hadži Ruvimove i Veselina Masleše dostupan je na uvid do 21. aprila i to u zgradi Skupštine Grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2, i na internet stranici. Nacrt plana moguće je pogledati, svakog radnog dana od 9 do 14 časova i u JP „Urbanizam“ na Bulevaru cara Lazara 3, kao i u prostorijama MZ „Detelinara“ u Ulici braće Popović 4. Pisane predloge, primedbe i sugestije zainteresovani treba da, za vreme trajanja javnog uvida, dostave Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove, a nakon toga će Komisija za planove razmotrti predloge na javnoj sednici.

izvor: dnevnik.rs, foto: ilustracija

POPULARNO