Građani ocenjuju "Čistoću"


Odbornici su na poslednjoj sednici Skupštine usvojili Predlog o
izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće u Novom Sadu, tako da će se građani ubuduće jednom godišnje izjašnjavati o kvalitetu usluga JKP “Čistoća”.

Imajući u vidu da to preduzeće na svom sajtu već ima anketu, u kojoj fizička i pravna lica anonimno ocenjuju rad “Čistoće”, izjašnjavanje građana neće predstavljati veliku novinu.

Odluka o održavanju čistoće obavezuje JKP “Čistoća” da jednom godišnje sprovede postupak “izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja komunalnih usluga”. Predviđeno je da 15 dana nakon objavljivanja zvaničnog poziva za izjašnjavanje na sajtu “Čistoće”, građani daju svoj sud o radu tog preduzeća, kao i kvalitetu pruženih usluga. Međutim, još uvek nije precizirano na koji način će se to sprovoditi, da li će korisnici imati ponuđene opcije u okviru neke ankete, ili će pak svoja zapažanja slati direktno na adresu ovog komunalnog preduzeća.

Kako je u Predlogu navedeno, ukoliko su rezultati izjašnjavanja korisnika takvi da većina nije zadovoljna pruženom komunalnom uslugom, Gradska uprava će preispitati rad preduzeća, i uz analizu predložiti mere za otklanjanje nedostataka navedenih u izjašnjavanju i dostaviti je Gradskom veću. Nakon razmatranja analize i predloženih mera, Gradsko veće doneće akt kojim će naložiti “Čistoći” da otkloni nedostatke, u roku ne dužem od 90 dana.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: cistocans.co.rs