Bor među najbogatijim na svetu! Leži na zlatu - devet milijardi dolara


Kanadska kompanija "Nevsun" investiraće blizu 600 miliona
dolara za otvaranje rudnika bakra i zlata "Čukaru peki" kod Bora, pokazali su rezultati preliminarni studije izvodljivosti, pišu Novosti.

Dosadašnja geološka istraživanja na ovom lokalitetu, u šta je investirano više stotina miliona dolara, potvrdila su da je reč o jednom od najbogatijih ležišta bakra i zlata na svetu.

Po preliminarnoj studiji izvodljivosti otkopavaće se 27 miliona tona rude, sa prosečnom sadržajem 3,3 posto crvenog metala i 2,21 gram zlata po toni rude.

Primera radi, u rudnicima iz sastava Rudarsko-topioničarskog basena (RTB) "Bor" eksploatiše se ruda sa najviše 0,3 procenta bakra.

Po studiji, čija se dopuna očekuje do sredine maja, rudnik bi bio otvoren 2022. godine i odatle bi se ruda eksploatisala narednu deceniju.

Prvobitna procena je bila da će se rudnik otvoriti 2021. i da će vek eskploatacije biti 15 godina.

Prema saznanjima "Novosti", razlog za smanjenje veka trajanja rudnika sa 15 na 10 godina je plan da se nakon otvaranja rudnika, nivo godišnje proizvodnje sa 1,6 miliona tona rude, duplira. Na taj način ubrzaće se eksploatacija.

Kako je predviđeno, u tom periodu ovde će se dobiti blizu 900.000 tona bakra i skoro 52 tone zlata.

Bruto cena ovog ležišta se, po sadašnjim cenama na Londonskoj berzi metala, procenjuje na blizu devet milijardi dolara.

"Imamo intenzivne razgovore sa potencijalnim investitorima oko otvaranja rudnika", rekao je Rajan Mek Vilijam, direktor finansija u "Nevsunu".

Kompanija, kako je rekao, pregovara sa razvojnim bankama, investicionim fondovima, ali i sa potencijalnim strateškim partnerima.

"Nevsun" je vlasnik 100 odsto gornje zone ležišta "Čukaru peki".

Dozvola za konačni otvaranje rudnika očekuje se od Vlade Srbije 2022. godine.

izvor: Novosti, agencije, foto: ilustracija

POPULARNO