Zakonom zabranjeni - Radioaktivnih gromobrana najviše u Vojvodini


Radioaktivni gromobrani koji su zakonom zabranjeni
2009. godine, a mogu ozbiljno da ugroze život ljudi i dalje stoje na vrtićima, školama, studentskim domovima, stambenim zgradama po Srbiji.

Prema podacima Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, ima ih 631.

Najviše ih je u Vojvodini.

izvor: rtv.rs, agencije, foto: youtube.com

POPULARNO