Počela obnova Sentandrejskog mosta


Rekonstrukcija Sentandrejskog mosta je počela, ali za sada nema
preusmeravanja saobraćaja.

Radnici trenutno postavljaju skele, prenosi 021.rs. Na prilazima mostu postavljene su table sa obaveštenjem o radovima i narednih dana se očekuje da prolaznici i vozači vide mnogo više opreme i radnika.

Radove će izvesti preduzeće "Srbijaautoput", predviđeno je da traju 180 kalendarskih dana, odnosno šest meseci, i tokom tog perioda saobraćaj će biti propuštan naizmenično jer je u pitanju frekventna saobraćajnica i jedan od ulazno-izlaznih pravaca u grad.

Radovi podrazumevaju rehabilitaciju mosta dužine 195 metara, odnosno saobraćajnice na mostu, zajedno sa obostranim pešačkim stazama. Projektom je predviđeno ojačanje konstrukcije mosta, zamena asfalta na kolovozu, izrada nove hidroizolacije, zamena slivnika i ograde na mostu. Postojeće pešačke staze, koje su dosta oštećene, biće uklonjene i izgrađene nove. Sanacija mosta podrazumeva i radove na prilaznim kolovoznim konstrukcijama.

Vrednost radova je skoro 68,5 miliona dinara sa PDV-om i radove zajednički plaćaju Grad Novi Sad i "Putevi Srbije".

izvor: 021.rs, foto: NSinfo

Sentandrejski most 53 godine nije značajnije popravljan - uskoro obnova, priprema za novi bulevar

POPULARNO