Istorija NS: Most slobode, tokom izgradnje (1979-1981)


Projektovao ga je akademik Nikola Hajdin, uz pomoć saradnika
inženjera Gojka Nenadovića i Predraga Želalića.

Most je izveden u sistemu kosih zatega sa dva pilona. Piloni su visine 60 metara na rastojanju od 361 metar. Ukupno ima 48 kablova (zatega). Dužina konstrukcije mosta je 1382 metra.

Gradnja mosta je trajala 5 godina, ugrađeno je 30.000 kubnih metara betona uz 2.150 tona betonskog gvožđa, kao i 10.000 tona čelika.

Most ima 6 auto traka (po 3 u oba smera) i dve pešačke trake.

Most je bio otvoren 23. oktobra 1981. godine, a bombardovan 3. aprila, 1999. (NATO bombardovanje). Most slobode je rekonstruisan i otvoren za saobraćaj oktobra 2005. godine.

foto: Stare fotografije Novog Sada

Istorija NS: 1980. Most slobode i tunel u izgradnji


POPULARNO