I administracija čisti sneg


Radnici administracije Javnog komunalnog preduzeća
„Parking servis“ pridružili su se ostalim radnicima koji čiste sneg u Novom Sadu.

Oni su deo Zimske službe grada koja radi u tri smene. Ukupno je na terenu 100 radnika iz ovog preduzeća, a od toga je njih tridesetoro zaposleno u administraciji.

Zimska služba „Gradskog zelenila“ na ulicama Novog Sada od 5 časova. Na 30 lokacija (autobuska stajališta, parkovi, pešački prilazi mostovima, Petrovaradinska tvrđava, gradski trgovi itd.) raspoređeno je 139 radnika sa svom raspoloživom mehanizacijom.

POPULARNO