Buka pojačana u celom gradu - Kvalitet vazduha se poboljšao, ponovo pripada prvoj kategoriji


Ekološki status našeg grada odgovara karakteristikama razvijene
urbane sredine, kakvu Novi Sad predstavlja. Kako je za Dnevnik objasnila v. d. zamenica načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine Elma Bjelica, pod ekološkim statusom misli se na elemente stanja životne sredine, pre svega vazduha, vode i buke.

– Program merenja nivoa buke u životnoj sredini u gradu za period od 2016. do 2018. godine utvrđuje se na osam mernih mesta koja su odabrana kao reprezenti pojedinih delova grada – rekla je Elma Bjelica. – Po rezultatima, nivo buke uglavnom prelazi granične vrednosti na svim mernim mestima, izuzev na Telepu i u centru u večernjim satima, a u Petrovaradinu tokom celog dana.

Kako je objasnila sagovornica Dnevnika, istraživanja su pokazala da buka negativno utiče na zdravlje, izazivajući stres, koji je glavni okidač za nastanak različitih bolesti, te je veoma bitno naći rešenje tog problema. Nivo buke kod Univerzitetskog kampusa prelazi granične vrednosti u svako doba dana i kada se napravi statistička analiza, to znači da je 22 do 29 odsto stanovnika bilo ugroženo bukom, a od devet do 12 odsto je bilo veoma ugroženo. Nivo buke se meri na Sajmištu, u dvorištu Sportskog centra „Sajmište”, na Novom naselju u vrtiću „Guliver”, na Telepu, u Petrovaradinu u OŠ „Jovan Dučić”, u centru na platou Pokrajinske Vlade, u dvorištu u Zmaj Jovinoj 3, u Univerzitetskom kampusu i na Salajci, u Partizanskoj 37.

– Glavni izvor buke na teritoriji grada je saobraćaj i kao privremenu meru zaštite od buke u životnoj sredini treba raditi na njegovom unapređenju – kazala je Elma Bjelica za Dnevnik. – Konkretne mere će biti definisane akcionim planom, međutim, za njegovu izradu neophodno je prvo uraditi stratešku kartu buke. Naše javno preduzeće „Urbanizam” započelo je izradu strateške karte buke grada Novog Sada, te se nadamo da će ona uskoro biti gotova.

Po njenim rečima, od septembra 2016. do septembra 2017. godine organizovane su noćne akcije u kojima se postupalo se po prijavama građana, te je po službenoj dužnosti inspekcijski pregledano 313 ugostiteljskih objekata, a podneto je dosta zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

– Poslednjih godina kvalitet vazduha se poboljšao te ponovo pripada prvoj kategoriji – navela je Elma Bjelica. – Uspostavljena je i lokalna mreža mesta za merenje nivoa zagađujućih materija, kojom se određuje broj, raspored mernih mesta, kao i obim, vrsta i učestalost merenja.

izvor: dnevnik.rs, foto: NSinfo

POPULARNO