400 miliona dinara za investicije u Vojvodini


Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine poziva sve
zainteresovane preduzetnike da se prijave na konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja. Ukupan fond je vredan 400 miliona dinara, a konkurs traje dok se predviđena sredstva ne utroše.

Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za intenziviranje proizvodnje, podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti, kao i podsticanja zapošljavanja. U skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, zajmovi se odobravaju u iznosima od 500 hiljada do 100 miliona dinara, sa rokom otplate do 7 godina i grejs periodom od 24 meseca. U zavisnosti od kreditne garancije, odobrava se godišnja fiksna kamatna stopa od 1 do 3 odsto.

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji su razvrstani kao mikro, malo ili srednje pravno lice. Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine, a Investicija koja je predmet finansiranja mora se realizovati na teritoriji Pokrajine.

Detalji o konkursu mogu se pronaći na internet stranici Razvojnog fonda Vojvodine www.rfv.rs.

izvor: rtv.rs, agencije, foto: NSinfo

POPULARNO