200 miliona dinara za turizam u Vojvodini


Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine poziva sve
zainteresovane preduzetnike da se prijave na konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma. Ukupan fond je vredan 200 miliona dinara, a konkurs traje dok se predviđena sredstva ne utroše.

Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine je podrška razvoju turizma putem povećanja nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti.

Zajmovi se odobravaju u iznosima do 10 miliona dinara za fizičko lice (nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva) , a za pravna lica i preduzetnike do 20 miliona dinara. Minimalan iznos kredita je 300 hiljada dinara.

Rok otplate zajma je do 7 godina, sa grejs periodom od 24 meseca, a u zavisnosti od priložene kreditne garancije, odobrava se godišnja fiksna kamatna stopa od 1 do 3 odsto.

Detalji o konkursu mogu se pronaći na internet stranici Razvojnog fonda Vojvodine www.rfv.rs.

izvor: rtv.rs, agencije, foto: NSinfo

POPULARNO