Velika rekonstrukcija centra - Partnerno uređenje Trga slobode, Pozorišnog trga, Ulice Modene...


Na osnovu konkursa, lokalna vlast će dobiti arhitektonske nacrte
koji će omogućiti da počne izrada tehničke dokumentacije za partnerno uređenje dela centra koji do sada nije rekonstruisan.

Naime, konkursom je obuhvaćeno 6,82 hektara javnih površina na Pozorišnom trgu, u Uspenskoj ulici, zatim prolaz do polukružnog trga (prostor gde je danas montažna garaža), polukružni trg i Prolaz Miloša Hadžića, plato ispred starog bioskopa JNA, deo Njegoševe ulice, Trg slobode, Ulica Modene, deo Ulice Ilije Ognjanovića, Ulica kralja Aleksandra i prolaz uz Menratovu palatu (pešačka površina uz sam Bulevar Mihajla Pupina).

Kako se navodi u konkursnoj dokumentaciji Uprave za građevinsko zemljište i investicije u koju je 021.rs imao uvid, arhitektonska rešenja treba da omoguće formiranje jedinstvene prostorno – funkcionalne celine, sa akcentom na mogućnost fazne realizacije.

Podsetimo da je gradska vlast pre više od deset godina u nekoliko faza tokom više godina počela sa uređenjem dela partera u centru i tada su behatonom popločane Zmaj Jovina, Dunavska, Katolička porta, a da se već skoro celu deceniju čeka da bude uređen i ostatak centra.

izvor: 021.rs, foto: NSinfo